Jeżeli wypłata nastąpi w powyższych sytuacjach, nie będzie pobrany podatek od zysków kapitałowych. Docelowo składki inwestujemy w subfundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI PZU. Możesz wybrać dogodny dla siebie Forex Broker Forex4you. Przegląd sposób inwestowania w PPE – dostosowany do Twojego wieku, poziomu akceptacji ryzyka oraz preferowanego stylu oszczędzania. Zachęcamy do zapoznania się z wideoinstrukcja pierwszego logowania dla uczestników PPE.

Co to są fundusze indeksowe?

Pierwsze logowanie do rachunku PPK w serwisie inPZU może przebiegać na kilka sposobów – w zależności od tego, czy Twój pracodawca przekazał nam Twoje dane kontaktowe, a jeśli tak – to jakie (sam numer telefonu czy także adres e-mail). W niektórych przypadkach będą wymagane dodatkowe czynności, np. W zależności od przypadku proces pierwszego logowania może wyglądać nieco inaczej, a w niektórych przypadkach będą wymagane dodatkowe czynności, np. Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to sprawdzony sposób oszczędzania na dodatkową, prywatną emeryturę, która w momencie wypłaty zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zalety serwisu inPZU

InPZU to nowoczesny, internetowy serwis TFI PZU, dzięki któremu w jednym miejscu możesz zarządzać wszystkimi posiadanymi produktami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami ułatwiającymi pierwsze logowanie na platformę inwestycyjną inPZU. Po odejściu z firmy możesz przenieść pieniądze z PPE do innego PPE lub na Indywidualne Konto Niebieskie chipy Rosji Emerytalne (IKE). Otrzymujesz dostęp do rejestru on-line oraz elektronicznego potwierdzenia transakcji. W razie śmierci osoby wskazane przez Ciebie otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu, że pracodawca odprowadza składki do PPE w wysokości do 7% Twojego wynagrodzenia brutto, to Ty zyskujesz źródło dodatkowych oszczędności na emeryturę.

Zakładka “Moje konto”

  1. Dzięki temu dodatkowo zabezpieczasz swoje środki i informacje wrażliwe jak np.
  2. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to sprawdzony sposób oszczędzania na dodatkową, prywatną emeryturę, która w momencie wypłaty zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3. Pierwsze logowanie do rachunku PPE w serwisie inPZU może przebiegać na kilka sposobów – w zależności od tego, czy  posiadałeś/aś wcześniej aktywny dostęp do Twojego rachunku w starym serwisie SSI  czy też nigdy wcześniej nie logowałeś/aś się  do swojego rejestru.
  4. Zobacz instrukcję i film jak przebiega proces wideoweryfikacji.

Zobacz instrukcję i film jak przebiega proces wideoweryfikacji.

Fundusze cyklu życia

Likwidacja Funduszu (subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy. W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz wskaźnikiem ryzyka zawartym w KID. Pierwsze logowanie do rachunku PPE w serwisie inPZU może przebiegać na kilka sposobów – w zależności od tego, czy  posiadałeś/aś wcześniej aktywny dostęp do Twojego rachunku w starym serwisie SSI  czy też nigdy wcześniej nie logowałeś/aś się  do swojego rejestru.

Dzięki niskim kosztom zarządzania aktywami możemy osiągnąć wyższą zyskowność naszych inwestycji, a Ty możesz zgromadzić więcej oszczędności. Dzięki temu dodatkowo zabezpieczasz swoje środki i informacje wrażliwe jak np. Dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, Jak ustawić doradca na MT4 forex nawet jeśli dane dostępowe do jednego z serwisów zostaną przejęte. Wiele przeglądarek podpowiada teraz automatycznie taką możliwość, ale w momencie utraty  urządzenia takie zapamiętane dane stanowią otwartą  bramę do Twoich kont i Twoich środków.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir